Dergi nedir? Kimler dergi yaptırır? Neden dergi yaptırmak gerekir?

Dergi, günlük olmayan, en fazla 12, 6, 4, 3, 2 aylık, standart olarak aylık, 15 günlük, haftalık basılan süreli yayın. Dergi, gazeteler gibi düzenli aralıklar dışında yayım¬lanan en fazla 12, 6, 4, 3, 2, standart olarak aylık veya 15 günde bir basılan yaygın bir okuma aracıdır. Birçok gaze¬teden bir şekilde nitelikli kâğıtlara basılmakta olan dergilerde, çeşitli konulara ilişkin ha¬ber, makale, eleştiri, inceleme ve araştırma¬nın yanı sıra, birçok renkli fotoğraf, resim ve karikatür de yer almaktadır. Dergilere “süreli yayın” da denilmektedir.

Özel kurum ve kuruluşlar, okullar, hastaneler, devlet kurumları ve aklımıza gelebilecek birçok kurum ve kuruluş kendi faaliyetlerini anlatmak, daha iyi anlaşılmak ve hedef kitlesinde olumlu bir imaj yaratmak için dergi çıkarır. Saygınlık kazanmak ve bu saygınlığı dışarıya göstermek için dergi çıkarmak en iyi yöntemlerden biridir.

Sayfa düzeni
Standart dergi boyutu A4’tür, içeriğe göre ortalama 20 ile 100 sayfalıktır. Ancak cep boyutundan gazete boyutuna kadar ve 1000 sayfaya kadar çeşitlilik gösterir. İngilizce’de popüler dergilere magazine, fikir ve sanat dergilerine review denir. Bunun yanı sıra çocukları eğlendirmek için çocuk dergileri ve okulların faaliyetlerini topluma aktarmak için okul dergileri de vardır.

Meraklısına Derginin Tarihçesi
Bilinen en eski yayın olan ve Hamburg’da yayımlanan, yayımcısı teolog ve şair olan Johann Ristv “Erbauliche Monaths – Unterredungen” – Örnek Aylık Düşünceler (1663-1668)’dir. Bu yayını çok geçmeden öteki Avrupa ülkelerinden çıkan benzer yayınlar izledi. 1731’de The Gentleman’s Magazine, Londra’da basıldı ve ilk genel konulu dergi olarak anılır. Edward Cave, “Sylvanus Urban” takma ismi ile bu derginin ilk editörü olup dergi (magazine) ismini ilk kullanandır. Arapça kaynaklı makhazin (ambar) isminden türemiş askeri kökenli materiel (askeri ambar) ingilizce isim kökenidir. Vekayi-i Tıbbiye, Osmanlı basınının ilk Türk dergisidir, 1849 yılında çıkan dergi mesleki dergidir.

Talep Formu

Medya ve matbaa işlerinizi profesyonellere bırakın!

Siz de medya işlerinizin profesyonel ellerde yeniden hayat bulmasını istiyorsanız bu profesyonel ve genç ekibe bırakın.

Algıda seçici ve fark yaratan çalışmalar ile değişimi siz de fark edeceksiniz. İşe, talep formunu doldurarak başlayın!

Talep Formu
[/fullwidth]