Kurumsal kimlik nedir? Kurumsal kimlik nasıl olmalıdır?

Bir şirketin kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal Kimlik adı verilir.
Şirketin kendisini temsil ederken nasıl algılanacagına yön veren aktivitelerin tamamı
ise kurumsal kimlik sürecidir.

Şirket İsmi, Alt Şirket İsimleri, Semboller (Logo), temel harf karakterleri, tercih
edilecek renkler bir şirketin görsel iletişim sistemini oluşturan temel malzemelerdir.

Kurumsal Kimlik nelerden oluşur?

Kurumsal kimlik çalışması içerisinde şu taslaklar bulunmaktadır.

– Kartvizit taslağı
– Takvim taslağı
– CD taslağı
– E-posta taslağı
– Antedli zarf taslağı
– Antedli kağıt taslağı
– Bülten / duyuru / ilan taslağı
– Faks taslağı
– Rapor taslağı
– Fatura / irsaliye taslağı
– Not defteri taslağı

Taslaklardaki görüntü, logo v.b. objeler portal tasarımında kullanılan
objelerden oluşur ve kaynak kodları (source’ları) ile birlikte birer görsel öğe
olarak hazırlanarak ve CD içerisinde teslim edilir.

Kurumsal Kimlik oluşumu için gereksinimler nelerdir?

Markalaşma ve kurumsal kimlik olgusu için firmanın tercih ettiği renk skalası,
kullanmak istedikleri logoları, varsa font (yazı karakteri), sloganı tarafımıza
sağlanmalıdır.

Kurumsal Kimlik Ne sağlar?

İstenilen etkide bir pazarlama iletişimi için birçok yaratıcı strateji geliştirilebilir.
Tanıtıma yönelik stratejinizi belirlerken unutmamanız gereken bir diğer önemli
konu da, pazarlama iletişiminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğidir. Yani,
pazarlama iletişimi için sadece tek bir mecrayı kullanmak, insanların şirketi doğru
tanımasını engelleyecektir. Bu aşamada ele alınacak bir kurumsal kimlik çalışması,
müşteri tercihlerini direk etkileyebilme becerisini sağlayacaktır. Kurumsal kimlik
çalışması, marka yaratma sürecinin ilk ve en önemli adımlarından biridir.

Teknik özellikler

Kurumsal Kimlik araçlarının üretimi temel olarak iki bölüme ayrılabilir;

– Web’de kullanılacak malzemeler
– Matbaa (antetli kağıt, karvizit vb.) ve Serigrafi (kalem ve anahtarlık baskıları) malzemeleri

[tagline_box link=”http://www.matbaam.com.tr/talep-formu/” button=”TALEP FORMU” title=”Kurumsal kimlik çalışmasına ihtiyacınız mı var? Size bu konuda destek vermek için hazırız. Lütfen hemen biz talep formunu detaylıca doldurarak iletişime geçin, size yardımcı olalım.”][/tagline_box]