Project Description

MALİYE İLE ANLAŞMALI MATBAA NE DEMEKTİR?

 

* Fatura,
* İrsaliyeli Fatura,
* Serbest Meslek Makbuzu,
* Sevk İrsaliyesi,
* Gider Pusulası,
* Perakende Satış Fişi,
* Yolcu Taşıma bileti,
* Adisyon Tipi Perakende Satış fişi 

gibi Resmi evrakların basımı, dağıtımı ve çoğaltılmasına maliye tarafından yeterli görülerek izin verilmiş olan matbaalara “Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar” denilmektedir.

Maliye, Matbaa ile anlaşma yapması ve Resmi evrakların basımına izin vermesi için öncelikle müraacatta bulunan Matbaa’nın Makina teşkilatının yeterli bulunması, özgeçmişinde sabıka bulunmaması gibi özellikler istemekle beraber Matbaalar dan belli bir miktarda teminat mektubu, yada nakit para blokesi alır ve kriterlere uyması halinde her ilin Matbaacılar odası tarafından verilen Yeterlilik Belgesi ile birlikte anlaşmalı evrak basımına izin verir.

Anlaşma yapılan Matbaa yada Matbaalar belirli bir Sıra / Seri Numaralarını takip ederek resmi evrak basımını gerçekleştirebilir ve sadece bulunduğu il ve ilçelerine resmi evrak basabilir.

 Anlaşmalı Matbaa dışında kalan Matbaalar Maliye ile anlaşmalı evrak basamaz.